• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

ÀREES D'ACTIVITATS

Societari-Mercantil

La nostra experiència en Dret Mercantil i Societari és un dels nostres principals actius. Ens preuem de poder dir que tenim més clients que casos, doncs la nostra relació amb els clients va encaminada a evitar els problemes. La relació de confiança que es crea en l’àmbit mercantil i societari comporta l’assessorament lletrat de la societat i en molts casos la Secretaria d’aquests. La nostra pertinença als Consells i òrgans d’administració dels nostres clients, siguin empreses locals o grups internacionals amb filials a Espanya, ens permet exercir la fidelitat i la confiança des de la proximitat amb el client.  
Societari
La pràctica i assessorament en Dret societari és el nostre vaixell insígnia. Els nostre assessorament versa sobre tots els àmbits del dret societari. A títol d’exemple hi cap destacar:
 • Planificació i constitució de societats
 • Secretaria de societats
 • Acords societaris dels òrgans de la societat, impugnació d’acords societaris
 • Acords entre socis, acords parasocials, contractes de Joint Venture
 • Responsabilitat social dels administradors
 • Fusions, augments de capital, escissions i operacions de reestructuració societària
 • Creació de holding societari
Compravenda d’empreses
Legal Due Diligence
L’adquisició d’una empresa o d’una participació en una societat exigeix un Due Diligence de confiança i qualitat. El Bufet posa a disposició dels nostres clients la seva experiència per a procedir a l’adquisició d’empreses coneixent aquells aspectes que pugui constituir una contingència que pugui afectar a la negociació de la transacció.

Contracte de compravenda
Les societats dels nostres clients neixen, creixen i adquireixen altres o es fusionen amb altres. En l’acompanyament als nostres clients, la compravenda d’empreses o unitats de negoci és, doncs, una de les nostres activitats. Entre els serveis vinculats a la mateixa es troben:
 • Planificació de la compravenda
 • Preparació del contracte de compravenda o compra d’actius
 • Preparació del document de garantia annexes al contracte
 • Execució del contracte
Contractació Mercantil
La contractació mercantil fa referència a gran part de l’activitat de l’empresa, els nostres clients. La riquesa de la pràctica empresarial en contractes, acords, promeses o opcions va més enllà dels contractes o formes estàndards. Així, el Bufet , de la mà de les necessitats dels nostres clients ha acumulat know how en diverses modalitats contractuals.

Contractes d’utillatges/matrius
Aquests contractes són d’especial importància en el sector de l’automòbil, en la que es transmet la propietat d’utillatge i matrius a proveïdors que elaboren les peces objectes dels contractes.

Acords comercials entre empreses
Acords especials de finançament, franquícia, rappels, descomptes per quantitats sota condicions complexes com la pròpia realitat dels nostres clients.

Arrendaments de maquinària
Bufete Mañá-Krier-Elvira acumula la llarga experiència en l’assessorament en una matèria especial com és l’arrendament de maquinària sigui a curt termini o a llarg termini. Aquestes contractes són rellevants pels clients productors o comercialitzadors de maquinària.

Contractes bancaris
La representació d’Entitats bancaries ha permès adquirir un know how en la matèria que posem a disposició dels nostres clients. Assessorem en contractes, swaps, aval bancari, línies de crèdit, préstecs, factoring, renting, leasing i contractes de finançament. 
Contracte d’agència i distribució
L’assessorament en contractes d’agència, tant en l’àmbit espanyol com internacional, ha sigut un servei especialment sol·licitat pels nostres clients en les diverses fases del contracte. La nostra experiència no és només jurídica sinó també en fase de negociació. La finalització d’aquests contractes sol ser el moment en el que més es precisa l’assessorament jurídic, en especial per a fixar l’estratègia per a minimitzar el cost de les possibles indemnitzacions. 
 
Les nostres activitats abasten totes les necessitats dels clients tals com:
 • Preparació de contractes d’agència
 • Preparació de contractes de distribució
 • Planificació i estratègia per a resoldre un contracte d’agència o distribució
 • Assessorament per agents i distribuïdors per a reclamar els seus drets front l’empresa