• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

ÀREES D'ACTIVITAT

Processal

El nostre departament processal és un dels nostres valors afegits. Els nostres especialistes amb més de 35 anys d’experiència, ofereixen la visió tècnica i pràctica adequada a les necessitats del client. Un aspecte distintiu és la prestació del servei personalment en qualsevol dels jutjats del territori espanyol i reportar als clients en altres països en anglès, alemany o francès, la qual cosa constitueix el dia a dia de la nostra activitat. 
Procediments Civils
La nostra experiència en els procediments civils és àmplia i diversa per atendre les necessitats dels clients. Per a les empreses o persones jurídiques destaquen la nostra experiència, per exemple, en:

Àmbit Societari
 • Tot tipus de processos, en especial d’impugnació d’acords societaris
 • Processos exercitant l’acció social contra l’administrador
Àmbit Immobiliari
 • Processos sobre arrendaments d’immobles
 • Processos sobre la propietat d’immobles, contractes d’arres, d’opció de comrpa i compravenda, entre d’altres
Àmbit d’Agència i Distribució
 • Procediments en matèria de reclamació d’indemnització per clientela
 • Processos en matèria de contractes de distribució
 • Processos en matèria de contractes d’agència
Àmbit Contractual
 • Processos en exercici de reclamacions de quantitat
 • Processos en relació a la resolució de contractes per incompliment
 • Processos en relació al contracte d’agència
Procediments Concursals
Les societats neixen, es desenvolupen i algunes moren. L’àrea de concursal ha estat especialment important en els moments de crisi econòmica tant pel client en situació de concurs com clients creditors de concursos. Això ens ha permès acumular una dilatada experiència en:
 • Situacions preconcursals
 • Sol·licitud i tramitació del concursos
 • Incidents impugnatoris varis
Execució de Sentències Estrangeres
La prestació dels nostres serveis en diverses llengües i en especial en anglès, alemany i francès, comporta que haguem acumulat un know –how en matèria d’execució de sentències estrangeres. 
Responsabilitat civil en accidents de tràfic o negligències mèdiques
La responsabilitat civil ha sigut una matèria en auge en les últimes dècades. Els clients conscients dels seus drets reclamen quantitats i precisen de l’advocat de confiança que defensi aquests interessos.

Les nostres activitats en aquest àmbit són, entre d’altres, les següents:
 • Reclamació d’indemnització per lesions
 • Reclamació per negligències mèdiques
 • Reclamació davant de companyies de transport de persones
La nostra experiència ens ha ensenyat com de crucial és la via extrajudicial i la negociació prèvia per evitar el procés judicial, però sense témer mai la seva interposició.
Procediments contenciosos-administratius
Les nostres activitats abasten una extensa experiència en diversos àmbits, tals com: procediment per la devolució IIVTNU (“Plusvàlua municipal”), procediment tributari i responsabilitat patrimonial extracontractual de l’Administració.