• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

ÀREES D’ACTIVITAT

Comptable

El desenvolupament del nostre departament fiscal i de nòmines ens ha portat a oferir serveis de comptabilitat per cobrir les necessitats dels clients no residents d’un mode global.

El Bufet ofereix servei d’assessorament comptable en especial per Grups Internacionals amb la seu fora d’Espanya i que inicien o realitzen una activitat econòmica en el territori espanyol.

Gestió de comptabilitat
Preparació de Balanços
Gestió de deutors i creditors.
Preparació de Comptes Anuals.
Compte de Pèrdues i Guanys.
Reporting mensual en anglès/alemany.