• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

SECTORS

Farmacèutic

El sector Farmacèutic s’ha desenvolupat en els últims anys d’una manera exponencial i es preveu un futur exitós en atenció al envelliment de la població i la pròpia resiliència a no envellir. Barcelona és un centre de referència pel sector farmacèutic i ha creat un ecosistema idoni pel desenvolupament d’iniciatives vinculades al mateix. Els nostres clients no són aliens a aquest dinamisme econòmic i demanden serveis relacionats amb aquest àmbit. 
Comercialització de productes
 • Contracte d’agència y distribució per productes farmacèutics o de parafarmàcia
 • Codi ètic de les empreses del medicament
 • Acords d’esponsorització
Fabricació de productes
 • Procediment de mesures cautelars sobre propietat industrial
 • Dret de marques i llicències
 • Acords de transferència de tecnologia i know how
Acords de col·laboració
 • Acords de joint ventures
 • Acords de no competència per a partners o empleats i directius
 • Acords amb professionals sobre millora de coneixement
 • Acords amb institucions sanitàries
 • Assessorament d’accionistes en societats immobiliàries amb participacions tant majoritàries com minoritàries