• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

Investera i Kanarieöarna

Med en bolagsskatt på enbart 4 procent är Kanarieöarna det självklara valet!

 

 Kanarieöarna likställs med fantastisk livskvalité, en trevlig och vänlig lokalbefolkning, utsökt mat, evig vår men också skattebesparingar.

Kanarieöarna är en spansk ögrupp, en autonom region och den yttersta regionen för den Europeiska Unionen. Ögruppen är belägen i Atlanten, ca 100 km utanför Afrikas kust och endast tre timmars flygresa från pyreneiska halvön. För att nå ögruppen finns anslutningar både via flyg och till havs vilka knyter Kanarieöarna till tre olika kontinenter: Europa, Afrika och Amerika och bildar ett nav mellan dessa.

Fler än två miljoner människor bor på de åtta olika öarna (El Hierro, La Palma, La Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote och La Craciosa). Ett stort antal av dessa är från Tyskland, Storbrittanien, Norden och den pyreneiska halvön vilka har valt att permanent bosätta sig på Kanarieöarna.

Kanarieöarna har ett subtropiskt klimat. Trots att ögruppen ligger nära Sahara rent geografiskt så mildras temperaturen av havet och passadvinden och de som bor där får njuta av temperaturer mellan 18 och 25 grader nästan hela året om. Dessa behagliga temperaturer är anledningen till varför Kanarieöarna kallas ”den eviga vårens Ö”.

Det är dock inte enbart de milda temperaturerna som attraherar turister och nya boende. Den låga levnadskostnaden för både individer och företag spelar en avgörande roll i att attrahera nya investerare till Kanarieöarna. En viktig del i att kunna erbjuda dessa låga levnadskostnader är Kanarieöarnas ekonomiska och skattemässiga reglering (REC) vilket innefattar en indirekt generell skatt (IGIC) på 6.5 procent (den generella mervärdesskatten på den pyreneiska halvön är 21 procent) samt Kanarieöarnas särskilda skattezon (ZEC).

Den som är villig att investera i Kanarieöarna kommer hitta en region som är modern med god infrastruktur. Ögruppen har stort humankapital med kunskaper inom turism, förnyelsebar energi, logistik och hamngods, jordbruk och boskap, miljö men också inom IT. Möjligheten att kunna jobba med sin dator under ett palmträd på stranden har blivit ett livsmål för många. Kanarieöarna kan erbjuda exakt det, men med den legala trygghet som medföljer av både Spanska och Europeiska regler.

 

Inga fler ursäkter behövs sedan ZEC infördes!

 

ZEC är ett område med en låg skattesats som auktoriserades av den Europeiska kommissionen och regleras i lag 19/94 sedan 6 juli 1994. Lagen infördes i syfte att marknadsföra den ekonomiska och sociala utvecklig som skett på Kanarieöarna.

a) Huvudsakliga fördelar

De företag som väljer att etablera sig i ZEC-området behöver enbart betala en bolagsskatt på 4 procent (till skillnad mot den genomsnittliga bolagsskatten som i Spanien är 25 procent och i Europeiska Unionen 20 procent).

Utöver detta kommer de aktieutdelningar, vilka delas ut från bolag i ZEC-området till deras moderbolag, vara undantagna från att behöva betala den inkomstskatt som annars gäller alla icke-bosatta.

Skatt på egendomsöverlåtelser och dokumenterade rättsakter är också befriade från beskattning. Detta innefattar förvärv av tillgångar som är avsedda för utvecklingen av verksamheten, företagets verksamhet i stort och de dokumenterade rättsakter som rör verksamheten. Detta kommer att gälla så länge som dessa åtgärder utförs inom den geografiska ramen för ZEC.

Slutligen undantas de leveranser av varor och tjänster som distribueras av ett ZEC-företag till ett annat, men också importen av varor till företaget, från IGIC.

b) Villkor

De villkor som uppställs för att kunna etablera ett företag i ZEC-området är:

  • Vara en nystartat företag eller en ny företagsgren som har sin officiella adress och sitt fasta etableringsställe på Kanarieöarna.
  • Minst en administratör måste uppehålla sig i Kanarieöarna.
  • Minimum 100 000 Euro (på Teneriffa och Gran Canaria) eller 50 000 Euro (gällande de resterande öarna) måste investeras i fasta tillgångar som är relaterade till företagets verksamhet.
  • Skapa 5 arbetstillfällen (på Teneriffa och Gran Canaria) eller 3 (gällande de resterande öarna).
  • Syftet med verksamheten måste vara någon av de tillåtna syften som tillskrivs ZEC-området.

Om du är intresserad av att etablera dig eller ditt företag på Kanarieöarna kan vi på Bufete Mañá-Krier-Elvira ge dig legal rådgivning.

Kanarieöarna väntar på dig!