• C/BALMES 76, PRAL 1ª, 08007 BARCELONA +34 934 878 030 bmk@bmk.es

Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB DE BUFETE MAÑÁ-KRIER-ELVIRA

1. Introducció

 BUFETE MAÑÁ-KRIER-ELVIRA, S.C.P. (d’ara endavant BMKE) amb domicili social al Carrer Balmes, 76, pral. 1a, 08007 Barcelona, Espanya, tel. +34 93.487.80.30, fax +34 93.487.57.59, adreça de correu electrònic bmk@bmk.es, i CIF número J60649761.

BMKE és una Societat Civil Professional inscrita al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Advocats de Barcelona sota el número 138.

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que es troben sota el domini web www.bmk.es, propietat de BMKE i, en particular, els continguts i els serveis als quals s’accedeixi a través de la mateixa.

 

2. Objecte

El contingut d’aquest lloc web ha estat preparat per BMKE amb fins exclusivament informatius.

BMKE procura que el contingut sigui de la millor qualitat possible i estigui raonablement actualitzat, però no en garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat. D’aquesta manera, BMKE es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar tal contingut en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

El contingut d’aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, com un assessorament legal o similar. Accedir a aquest contingut no implica cap relació entre advocat i client, ni cap altre tipus de relació professional o de confiança entre BMKE i l’usuari que accedeix a aquest lloc web. Per tant, l’usuari no ha d’actuar ni prendre cap decisió en base a la informació obtinguda d’aquest contingut.

  

3. Compromisos dels usuaris

 Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions d’Ús, així com a complir les advertències especials o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums i les exigències de la bona fe i ordre Públic, emprant la diligencia deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de BMKE, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

 

4. Responsabilitats i garanties

 La informació i les opinions contingudes en aquesta pàgina web no constitueixen opinions legals o dictàmens que es puguin aplicar a un cas concret.

BMKE no es fa responsable dels errors o omissions que pugui tenir el contingut d’aquest lloc web ni assumeix cap deure o compromís de verificar-ne ni vigilar-ne el contingut i la informació.

L’usuari que accedeix i utilitza aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. A més, s’obliga a utilitzar aquesta pàgina web conforme a les lleis i als usos del trànsit i respondrà davant de BMKE i/o davant de tercers per qualsevol dany i perjudici.

BMKE no podrà ser considerat responsable per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web per l’usuari, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació continguda en aquest lloc.

BMKE no garanteix la absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En consonància amb això, BMKE no respondrà pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús de la pàgina Web es troba en qualsevol cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

5. Enllaços de tercers

 És possible que els enllaços o links continguts en aquest lloc web condueixin a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers sobre els quals BMKE no exerceix cap control. Així mateix, BMKE no respon ni de l’estat ni del contingut d’aquests llocs i pàgines web i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que BMKE recomani o aprovi els seus continguts.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

BMKE és titular de manera exclusiva dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut d’aquest lloc web, llevat que s’estableixi expressament el contrari. L’ús o l’explotació del contingut d’aquest lloc web precisaran d’una autorització prèvia i per escrit de BMKE. Es prohibeix específicament la reproducció, distribució, així com de qualsevol altre mètode l’explotació del contingut en aquesta pàgina web llevat que hi hagi l’autorització prèvia i escrita de BMKE.

  

7. Modificacions de les condicions d’ús

 BMKE es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al Lloc Web.

  

8. Dret aplicable i competència judicial

El Dret aplicable a aquestes Condicions d’Ús és el Dret Espanyol.

Seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona per conèixer qualsevol litigi o conflicte que s’origini sobre les mateixes amb renuncia expressa a qualsevol altre fur general o especial.