Boxes

Història i Bufet

Codici Barcelona

El Bufete Mañá-Krier-Elvira és un dels despatxos de Barcelona que des de fa dècades assessora les inversions estrangeres a Espanya. Així, com a tret propi enfront d'altres firmes d'advocats amb clientela estrangera, Mañá-Krier-Elvira ha sabut forjar amb els anys una filosofia de despatx que pren com a fonaments en el servei de qualitat, l'honestedat i el tracte personal, tot defugint de la impersonalitat que caracteritza les grans estructures. La majoria dels socis, professionals i col·laboradors del despatx comparteixen el domini de varies llengües estrangeres així com el bagatge internacional en el seu currículum.

 

No menys important que aquesta vocació internacional, el despatx assessora nombroses empreses familiars i clients privats. Aquests troben en el Bufete Mañá-Krier-Elvira l'atenció jurídica als seus assumptes, prestada d'acord amb els principis abans esmentats.

 

Les àrees d'especialització del despatx són: Dret Mercantil, Dret Civil, Dret Processal i Dret Fiscal. A més, per altre matèries jurídiques, com són el Dret Penal, el Dret Laboral i el Dret Urbanístic, el despatx manté una estreta col·laboració de molt anys amb firmes especialitzades que garanteixen la qualitat de l'assessorament per als seus clients.

 

Al 1971, el Sr. Esteve Mañá Rey s'incorpora al despatx del Sr. Federico Marimón, que es troba des de 1931 a la mateixa adreça que l'actual Bufete Mañá-Krier-Elvira. Al 1979 s'integra al despatx el Sr. Alejandro Krier Euwens.

 

Amb posterioritat es varen incorporar com a socis el Sr. Jorge Mañá Argüelles al 1994 i el Sr. David Elvira Benito al 2008.

Socios y Abogados bufete Maña Krier Elvira Sofá en el salón Socios y Abogados bufete Maña Krier Elvira Apretón de mano