Boxes

Jessica Viktoria Wehmeier

Advocada

Formació empresarial, Cambra de Comerç de Bielefeld (Alemanya).
Llicenciada en Dret per la Universitat de Bielefeld (Alemanya).

Col.legiada al Col.legi d'Advocats de Hamm, Alemanya (1999).
Col.legiada a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (2008).

Alemany, anglès i castellà

Glòria Vinyals

Advocada

Departament processal NIF 35002355-N

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Secretària de l'Administració de Justícia (en excedència).

Col.legiada a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (1981).
Membre de la Cort Europea d'Arbitratge.

Anglès, francès, castellà i català.

Estela González Osorio

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra
Postgrau: Màster Oficial Avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra
Candidata al Doctorat en Dret

Anglès, castellà i català